Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Πέθανε λίγο πριν κλείσει τα 4...
  • O επεξεργαστής μου είναι AMD 2800+ 64bit. Είναι PC τριών ετών και το καλοκαίρι κλείνει τα τέσσερα. Τέλος πάντων, μετά το κλείσιμο των τριών ετών άρχισε να κολλάει το PC. ...
    Το πρόβλημα που είχες με το παλιό σου PC καταδεικνύει έναν κύριο υπαίτιο (το τροφοδοτικό) και κάνα δύο δευτερεύοντες (τη σκόνη και την υψηλή θερμοκρασία). Από ό,τι κατάλα...
    Image Map