Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Πρόβλημα με νέο PC...
  • Εδώ και δύο περίπου μήνες έχω τον παραπάνω Η/Υ, ο οποίος παρουσιάζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Οταν παίζω κάποιο παιχνίδι, αναπάντεχα, κάνει restart από μόνος του. Ειδικά όταν...
    Πώς να κρίνουμε αν είναι θέμα θερμοκρασίας, από τη στιγμή που δεν αναφέρεις τις τιμές της; Ενδεχομένως, αν δεν έχεις φροντίσει να υπάρχει σωστή ροή αέρα μέσα στο κουτί, τ...
    Image Map