Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Double Booty Duty...
  • Εχω ένα σύστημα τετραετίας, το οποίο το έχω μετατρέψει σε «παιχνιδομηχανή». Εχω εγκαταστήσει τα Windows XP Professional στον 80άρη IDE του συστήματος και κάποια παιχνίδια...
    Ο ενδεδειγμένος τρόπος για να το πετύχεις αυτό, είναι να χωρίσεις το δίσκο σε partitions, να εγκαταστήσεις πρώτα τα Windows 98 στο ένα (αφού πρώτα έχεις μετατρέψει το σύσ...
    Image Map