Ιούνιος 2013
τεύχος 284
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • HDD problem?...
  • Ο Seagate 250 είναι χωρισμένος σε 2 partitions. Το ένα έχει το λογισμικό και το δεύτερο ήταν για παιχνίδια, προγράμματα κ.λπ. Λόγω έλλειψης χώρου, αγόρασα και τον 500άρη....
    Ο παλιός δίσκος είναι SATA-1 και ο νέος SATA2, σωστά; Οπότε, καθότι είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο memory controller, ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξ...
    Image Map