Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Αγορά οθόνης full HD...
  • Θα ήθελα τη βοήθειά σας για αγορά νέας οθόνης. Σε 3 μήνες θα πάρω καινούργιο PC και θα μπορώ να παίζω τα games στη σωστή ανάλυση και φυσικά να βλέπω HD ταινίες. Για την ώ...
    1), 4), 5) Εφόσον έχεις διαβάσει το «Πριν Αγοράσετε» για τις οθόνες που κάναμε, θα πρέπει να κατάλαβες ότι στις οικονομικές οθόνες η ποιότητα απεικόνισης είναι λίγο πολύ ...
    Image Map