Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Δ'υο συστήματα και δύο τροφοδοτικά...
  • Εχω τα δύο παραπάνω συστήματα και δύο τροφοδοτικά, ένα ASUS Atlas A-45 GA 450Watt (το έχω λιγότερο από έναν χρόνο και λειτουργεί σωστά), καθώς και ένα καινούργιο Tagan TG...
    Απλή απάντηση. Το Asus στο «μικρό» και το Tagan στο «μεγάλο». ...
    Image Map