Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Internet problem...
  • Eχω ένα πάρα πολύ περίεργο πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet. Πάντα, την πρώτη φορά που θα πατήσω για να συνδεθώ με τον Explorer, κάνει 4 λεπτά μέχρι να ανοίξει τη σελ...
    Xρησιμοποίησε κάποιον άλλον browser, για να αποκλείσουμε το ότι το πρόβλημα δεν είναι του Internet Explorer, και αν δεν λυθεί το πρόβλημα, κάνε ένα τηλεφωνάκι στη Forthne...
    Image Map