Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Internet problems...
  • Το Internet είναι κάποιες φορές διακοπτόμενο, δηλαδή, μπαίνει και βγαίνει συνέχεια. Φταίει που κατεβάζω από torrent ή το ότι είναι παλιές οι γραμμές; Η σύνδεση είναι 2Μbp...
    Οταν στην ίδια σύνδεση βρίσκονται πολλά PCs, είναι φυσικό κάποιες φορές το ένα να «κλέβει» περισσότερο bandwidth, όταν του χρειάζεται, εκτός και αν έχεις εσύ καθορίσει κά...
    Image Map