Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ...
  • Θα ήθελα να κάνω μία αναβαθμισούλα και δίνω το ποοοοοολύ 250 ευρώπουλα. Σκέφτομαι έναν καλό επεξεργαστή, άλλη μία κάρτα γραφικών ίδια σε crossfire, τροφοδοτικό που να τα ...
    Κώστα, το τεύχος Ιανουαρίου ήταν δυστυχώς αδύνατο να το προλάβω, την ημέρα που παρέλαβα το γράμμα σου η στήλη είχε ήδη παραδοθεί και κλείσει. Με την ελπίδα ότι όσα σου γρ...
    Image Map