Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Το "ξήλωσα", πειράζει;...
  • Πρόσφατα άλλαξα, μαζί και με άλλα, την παλιά κάρτα γραφικών μου (ASUS Nvidia GeForce 7600 GS). Καθώς απεγκαθιστούσα τους drivers της 7600 (από τον Πίνακα Ελέγχου), είδα κ...
    Προτού απαντήσω στην κυρίως ερώτηση, να θυμίσω, φίλε Αναστάσιε, ότι σε περίπτωση αλλαγής της κάρτας γραφικών μας, και ειδικά μεταξύ «στρατοπέδων» (από ATI σε Nvidia και τ...
    Image Map