Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ...
  • Εχω το παραπάνω σύστημα και έλεγα να προβώ σε αναβάθμιση του επεξεργαστή, κατά τις γιορτές, αξιοποιώντας ένα μέρος του δώρου. Ο επεξεργαστής που με ενδιαφέρει δεν είναι ά...
    Αν και τα παιχνίδια δεν είναι ακόμη τόσο πολύ core-limited, κοινώς δεν επωφελούνται της παρουσίας έξτρα (πέραν των δύο) πυρήνων, αυτό αναμένεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλ...
    Image Map